Akty prawa wewnętrznego

Następujące akty prawne wewnętrzne uczelni:

  • (*) Statut GSW;
  • (*) Regulamin Studiów;
  • (*) zarządzenia ws. opłat za studia i studia podyplomowe;
  • (*) Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa;
  • (*) Regulamin organizacyjny;
  • (*) oraz inne

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej GSW dostępnym pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/.

Akty prawa wewnętrznego:

  1. Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora GSW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 (do pobrania na dole strony; zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej GSW)

Akty prawa powszechnego

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2509):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 2202):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002202

oraz do pobrania (PDF) poniżej

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032282255

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776

Wszystkie linki w Aktach prawa powszechnego przekierowują (w nowym oknie) do ISAP — Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.