Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne, Studia online

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Język studiów: polski

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Umiejętności

Zdobędziesz rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny prawa oraz: zarządzania, ekonomii i finansów. Nauczysz się umiejętnie analizować i oceniać wzajemne relacje między zagadnieniami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, wpływającymi na sytuację organizacji czy konkretnej instytucji (np. tej, w której będziesz pracował/pracowała). Dzięki temu będziesz miał/miała potencjał intelektualny i kompetencje, aby wypełniać zadania eksperckie w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym – zadania, które są istotnym elementem współczesnej, konkurencyjnej rzeczywistości rynkowej. Biegłość w prawie publicznym i administracyjnym, w podatkach, ochronie konsumentów i prawie konkurencji wyposaży Ciebie w kompleksowy zestaw umiejętności prawnych niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, zgodności z prawem i podejmowania strategicznych decyzji w różnych środowiskach zawodowych

Możliwości zatrudnienia

 • Przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym)
 • Firmy consultingowe
 • Instytucje finansowe (działające na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym)
 • Kancelarie radcowskie
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach
 • Organizacje publiczne i pozarządowe w kraju i za granicą (w tym fundacje i organizacje pożytku publicznego)
 • Samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza

Specjalności

Nie znasz za dobrze angielskiego, a chcesz się go nauczyć?
Dzięki tej specjalności nauczysz się języka angielskiego, szczególnie w zakresie słownictwa wykorzystywanego w prawie i w biznesie!

 Language in Business and Law 

Studiując tę specjalność, oprócz nabycia wiedzy na temat prawa i zarządzania, nauczysz się języka angielskiego nie tylko na lektoratach, ale też na przedmiotach, takich jak: Intercultural communication in Business and Law lub Legal English: Civil, Administrative and Labour Law. Biegłość komunikowania się w specjalistycznym języku prawniczym i biznesowym zwiększa zdolność do skutecznego komunikowania się w kontekście zawodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Różnorodne kursy języka angielskiego na tej specjalności przygotowują absolwentów do wymagań globalnego rynku, wyposażając ich w umiejętności językowe i analityczne niezbędne do poruszania się w transakcjach międzynarodowych, międzynarodowych postępowaniach prawnych i środowiskach biznesowych. Integrując język angielski biznesowy i prawniczy z programem nauczania, specjalność zapewnia, że będziesz dobrze przygotowany/przygotowana do osiągania doskonałych wyników w różnorodnych środowiskach prawniczych i biznesowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przez cały okres studiów będziesz miał/miała dostęp do językowej platformy e-learnigowej, którą będziesz mógł/mogła wykorzystywać do powtórek z języka angielskiego lub uczenia się innych języków obcych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
(dzięki którym nauczysz się języka angielskiego)

 • English in Business and Law: Integrated Skills
 • Effective Business Communication: Speaking
 • Effective Communication for Lawyers: Speaking
 • Business Writing and Style
 • Legal Writing and Style
 • English for Meetings: Presentation and Negotiation Skills
 • Rhetoric and Debate
 • Intercultural communication in Business and Law
 • Business Ethics and Corporate Social Responsibility
 • English in Finance and Marketing
 • Legal English: Civil, Administrative, and Labour Law
 • English for Criminology

Pod koniec studiów będziesz mógł/mogła przystąpić do darmowego egzaminu TOEIC

Obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności

 Kadry i płace 

Wybierając tę specjalność otrzymasz specjalistyczne wykształcenie obejmujące merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (jak: urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, dofinansowanie studiów podyplomowych, itp.), administrowania funduszem świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej, rozliczeń z ZUS i pokrewnych. Poznasz przepisy prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, które pozwolą na efektywne realizowanie zadań zawodowych

Nauczysz się m.in.:

 • zarządzać kadrami na różnym poziomie
 • kontrolować i zarządzać dokumentacją pracowniczą
 • wykorzystywać nowoczesne technologie do zarządzania kadrami i finansami
 • skutecznie rekrutować wartościowych pracowników
 • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole
 • pracować pod presją czasu
 • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rodzaje i zasady tworzenia regulaminów
 • Współczesne formy zatrudnienia
 • Administrowanie dokumentacją pracowniczą
 • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i sprawozdawczość ZUS
 • Informatyczne systemy płacowo-kadrowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy

Obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.600 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
540 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Przejdź do opisu wybranego kierunku studiów i tam zapoznaj się z wysokością czesnego

Wybierz kierunek studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zniżki stałe Promocje czasowe
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB