Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne, Studia online

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Język studiów: polski

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym
Wybierz poniżej tryb studiów

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Specjalność

Studia pierwszego stopnia w ramach specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "Pedagogika" w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną" jest przygotowanie absolwenta do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Wyposażony w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, absolwent studiów będzie mógł skutecznie realizować zawód pedagoga opiekuńczo-wychowawczego zarówno w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego (pozainstytucjonalnego).

Nauczysz się:

 • organizować czas podopiecznym (w każdym przedziale wiekowym) z wykorzystaniem zasad metodyki i dydaktyki, diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji zarówno procesu opiekuńczo-wychowawczego, jak i terapeutycznego,
 • współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • wspomagać wychowanków w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych.

Możesz pracować jako:

 • pedagog w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawca w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • wychowawca w centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej itp.

Wybrane przedmioty

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • BHP z elementami ergonomii
 • Antropologia kultury
 • Etyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Podstawy psychologii
 • Wstęp do socjologii
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Elementy filozofii społecznej
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia rozwoju i osobowości człowieka
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Metody badań pedagogicznych
 • Historia wychowania
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
 • Podstawy prawne opieki
 • Instytucjonalne formy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Wybrane problemy patologii społecznej
 • Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
 • Poradnictwo rodzinne
 • Podstawy prawne i metodyka pracy pedagoga
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Podstawy gerontologii

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.600 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
540 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.400 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
500 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Opłaty za studia I i II stopnia

Przejdź do opisu wybranego kierunku studiów i tam zapoznaj się z wysokością czesnego

Wybierz kierunek studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zniżki stałe Promocje czasowe
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB