Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne, Studia niestacjonarne, Studia online

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Język studiów: polski

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia, klikając w poniższy przycisk (wkrótce)
Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

  Zapisz się (wkrótce) Kontakt do Biura Rekrutacji

Specjalność

Studia pierwszego stopnia w ramach specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "Pedagogika" w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną" jest przygotowanie absolwenta do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Wyposażony w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, absolwent studiów będzie mógł skutecznie realizować zawód pedagoga opiekuńczo-wychowawczego zarówno w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego (pozainstytucjonalnego).

Nauczysz się:

 • organizować czas podopiecznym (w każdym przedziale wiekowym) z wykorzystaniem zasad metodyki i dydaktyki, diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji zarówno procesu opiekuńczo-wychowawczego, jak i terapeutycznego,
 • współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • wspomagać wychowanków w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych.

Możesz pracować jako:

 • pedagog w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawca w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • wychowawca w centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej itp.

Wybrane przedmioty

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • BHP z elementami ergonomii
 • Antropologia kultury
 • Etyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Podstawy psychologii
 • Wstęp do socjologii
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Elementy filozofii społecznej
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia rozwoju i osobowości człowieka
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Metody badań pedagogicznych
 • Historia wychowania
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej
 • Podstawy prawne opieki
 • Instytucjonalne formy opieki
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy prawa rodzinnego
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Wybrane problemy patologii społecznej
 • Diagnostyka i profilaktyka pedagogiczna
 • Poradnictwo rodzinne
 • Podstawy prawne i metodyka pracy pedagoga
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Podstawy gerontologii

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.600 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
540 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.400 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
500 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Pozostałe materiały do pobrania