Ogólne procedury wydawnicze

Autorzy planujący wydanie swoich publikacji w formie książkowej w Wydawnictwie GSW przed złożeniem materiałów do wydania powinni zapoznać się z następującymi informacjami:

  1. Procedura wydawnicza.
  2. Procedura recenzji.
  3. Zasady etyki publikacyjnej.
Procedura wydawnicza Procedura recenzji Zasady etyki publikacyjnej

Poniżej do pobrania (PDF):

  1. Wymagania techniczno-redakcyjne – monografia niebędąca pracą zbiorową
    Dla autorów monografii
  2. Wymagania techniczno-redakcyjne – praca zbiorowa
    Dla autorów rozdziałów w pracach zbiorowych. Są to ogólne zasady obowiązujące w Wydawnictwie GSW

Wydawnictwo GSW ujęte jest w wykazie wydawnictw monografii naukowych sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki pod Unikatowym Identyfikatorem Wydawnictwa 84800 – 80 pkt za autorstwo monografii naukowej (20 pkt za rozdział/artykuł)
(https://pbn.nauka.gov.pl/).

Strona internetowa Wydawnictwa GSW