0 review(s) | Add your review
Techniczno-społeczne aspekty zarządzania i inżynierii produkcji, praca zbiorowa, Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-91-7. Stron 202, format 17x24 cm (B5), cena: 29,00 zł
29,00 zł
Nr katalogowy: 091
   
Tytuł Techniczno-społeczne aspekty zarządzania i inżynierii produkcji
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska
Autorzy (21) Adamiec-Gorszka Monika, Andraszewicz Krzysztof, Bielski Jakub, Fierek Mariusz, Kozioł Monika, Kozłowska Patrycja, Kozłowski Jerzy, Kozłowski Tomasz, Kudrelek Jan, Kusto Zdzisław, Maliczowski Przemysław, Michalak Andrzej, Mikołajczewska Wioleta, Muc Adam, Musiałek Marcin, Noch Tadeusz, Orczyk Joanna, Radomski Sławomir, Sigurska-Fierek Paulina, Sobieraj Piotr, Szeleziński Adam
Rok wydania 2017
Strony 202
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-91-7
Cena (zł) 29,00

Wprowadzenie

Wzrost złożoności systemów produkcyjnych i potrzeby rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów wydajności pracy przyczynił się do wypracowania coraz bardziej precyzyjnych procedur postępowania. Wzbogacono je o różne narzędzia pomocnicze i techniki czy rozwiązania organizacyjne w formie interdyscyplinarnych grup projektowych. Trend wzrostu roli społecznych aspektów pracy wymusił szukanie dróg pogodzenia rozwiązań inżynierskich z problemami ergonomii i humanizacji w nowych formach organizacji pracy. Wprowadzono pojęcie inżynierii produkcji, które obejmuje również badanie i kształtowanie kompleksowych zależności w przedsiębiorstwie produkcyjnym w celu poprawy jego konkurencyjności i zapewnienia wysokich standardów humanizacji pracy.

Inżynieria produkcji zajmuje się projektowaniem, zarządzaniem i racjonalizacją procesu produkcji, przy wykorzystaniu komputerowego wspomagania. Opiera się na podstawach wiedzy z nauk matematycznych, fizycznych, technicznych oraz elementów wiedzy ekonomicznej i społecznej, a także na zasadach i metodach inżynierskiej analizy i syntezy. Natomiast inżynieria zarządzania jest szerszym, ogólniejszym pojęciem od inżynierii produkcji. Obejmuje zagadnienia związane z otoczeniem systemu produkcyjnego, którym jest zakład przemysłowy.

Publikacja powstała z inicjatywy środowiska naukowego Gdańskiej Szkoły Wyższej, która prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W rozdziałach prezentowane są wyniki badań naukowych w ramach projektu badawczego realizowanego przez Wydział Nauk Inżynierskich GSW. W przedsięwzięcie to aktywnie włączyli się pracownicy naukowo-dydaktyczni innych ośrodków naukowych m.in. Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni czy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Autorzy poszczególnych artykułów reprezentują zarówno dziedzinę nauk technicznych, jak i ekonomicznych, i o zarządzaniu. Opracowania, poza teoretycznymi rozważaniami, zawierają również wyniki badań szczegółowych oraz rozwiązania stosowane w praktyce.

Niniejsza publikacja może być przydatna studentom kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz innym Czytelnikom, których interesuje szerokie pojęcie zarządzania i rozwój współczesnej techniki.

Autorom dziękujemy za udział w projekcie badawczym i wkład w przygotowanie tej publikacji, a Czytelnikom życzymy znalezienia w niej interesujących i przydatnych informacji.

 

Tadeusz Noch
Wioleta Mikołajczewska

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Monika Adamiec-Gorszka, Tadeusz Noch, Proces technologiczny wytwarzania paliw energetycznych
 3. Tomasz Kozłowski, Jerzy Kozłowski, Patrycja Kozłowska, Systemy wizyjne w usprawnianiu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 4. Paulina Sigurska-Fierek, Mariusz Fierek, Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 5. Andrzej Michalak, Jakub Bielski, Obsługa serwisowa maszyn rolniczych na przykładzie Agro-Sieć Maszyny Spółka z o.o
 6. Marcin Musiałek, Przemysław Maliczowski, Projekt modernizacji linii produkcyjnej na etapie przygotowania surowca w zakładzie przetwórstwa ziemniaków Stolon
 7. Tadeusz Noch, Adam Szeleziński, Adam Muc, Elementy diagnostyki z procesem remontowym maszyn i urządzeń
 8. Sławomir Radomski, Tadeusz Noch, Adam Szeleziński, Adam Muc, Analiza techniczno-ekonomiczna z wykorzystaniem programu Solver jako narzędzia wspomagającego proces zarządzania organizacją
 9. Monika Kozioł, Adam Muc, Adam Szeleziński, Wybrane aspekty zastosowania Lean Management w inżynierii produkcji
 10. Wioleta Mikołajczewska, Piotr Sobieraj, Ocena systemu motywacyjnego w aspekcie kompetencji kierownika
 11. Joanna Orczyk, Krzysztof Andraszewicz, Tomasz Kozłowski, Rola procesu rekrutacji w pozyskiwaniu pracowników produkcyjnych
 12. Mariusz Fierek, Przeciwdziałanie stresowi w środowisku pracy
 13. Mariusz Fierek, Jan Kudrelek, Prolog do budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
 14. Zdzisław Kusto, Bilans energetyczny w budynku pasywnym plus energetycznym

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji