Słowo od prof. nadzw. dr hab. Izydora Sobczaka, Rektora kadencji 2017-2019

Szkoła przyjazna studentom, oferująca solidną wiedzę

Sobczak Izydor - fotografia

W imieniu pracowników dydaktyczno-naukowych i administracyjnych Gdańskiej Szkoły Wyższej mam przyjemność powitać Państwa w murach naszej Uczelni. Ponieważ wybór kierunku kształcenia jest jedną z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji w życiu — chcę przybliżyć Państwu ofertę edukacyjną, z jakiej będzie można skorzystać podejmując studia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Od piętnastu lat prowadzimy działalność edukacyjną i jesteśmy zdecydowanie ekspertem w tej dziedzinie — a to dzięki profesjonalnej kadrze dydaktycznej, składającej się w większej części z praktyków.

Oferujemy studia dzienne, zaoczne, a także w systemie e-learning, oraz na wszystkich poziomach edukacji wyższej — licencjata, inżyniera, magistra i studia podyplomowe. Oprócz wiedzy z zakresu nauk społecznych, takich jak administracja, ekonomia i socjologia, dajemy solidne podstawy wiedzy technicznej na kierunkach typu zarządzanie i inżynieria produkcji lub architektura krajobrazu, a także jako jedyni na Pomorzu uruchomiliśmy w roku akademickim 2016/17 interdyscyplinarny kierunek dla ambitnych studentów — kryminologię. Jako demograf zdaję sobie sprawę ze złożoności i negatywnych następstw wynikających z postępujących procesów demograficznych, takich jak głęboki regres dotyczący urodzeń, nasilające się starzenie ludności, duża emigracja młodych generacji za granicę... Rozwiązaniu tych problemów sprzyja racjonalna polityka ludnościowa ze szczególnym naciskiem na politykę rodzinną, senioralną i migracyjną. Wymagać one będą nie tylko nakładów finansowych, ale i dobrze przygotowanych kadr, które powinny znać przebieg procesów demograficznych oraz wynikające z nich skutki ekonomiczne, administracyjne, prawne, etyczne, moralne itp. — tę lukę kadrową mogą wypełnić absolwenci takich specjalności, jak administracja zdrowia publicznego czy polityka ludnościowa.

W Gdańskiej Szkole Wyższej dbamy nie tylko o jakość kształcenia, ale i komfort pobierania nauki. Wyrazem tej troski są gwarancja stabilnych opłat oraz szeroko rozbudowany system stypendialny. Zabytkowy budynek naszej Uczelni pełnił w czasach napoleońskich rolę obronną — pełne “klimatu” wnętrza zostały nowocześnie wyposażone i przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Wybierając odpowiedni kierunek i specjalność w naszej Szkole będziecie Państwo mieć możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także w działalności społeczno-politycznej i kulturalnej.

Z poważaniem i najlepszymi życzeniami
JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Izydor Sobczak
(2017-2019)