Szkolenie 2-dniowe. 4 godz. teorii, 4 godz. zajęć praktycznych: Ślady kryminalistyczne i rzeczowe źródła dowodowe na miejscu przestępstwa

Zobacz ofertę

Szkolenie 2-dniowe. 4 godz. teorii, 6 godz. zajęć praktycznych: Śledczo-kryminalistyczne oględziny miejsca zbrodni. Fakty i mity

Zobacz ofertę

Szkolenie 1-dniowe (8 godz.): Audytor wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zobacz ofertę

Szkolenie 2-dniowe: Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018

Czytaj więcej

Rekrutacja. Dokumenty

Warunkiem przyjęcia uczestnika na szkolenie organizowane przez GSW jest:

  • uiszczenie opłaty za szkolenie;
  • złożenie wypełnionej Ankiety osobowej kandydata na szkolenie – dostępna do pobrania na dole strony lub w Biurze Rekrutacji;
  • zapoznanie się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych uczestników szkoleń (RODO) – załącznik do Ankiety (jest w tym samym pliku PDF);
  • dowód osobisty do wglądu (nie pobieramy kserokopii dowodu), dla cudzoziemców – paszport.
Kontakt Biurem Rekrutacji w Gdańsku

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

  • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
  • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
  • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
  • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty