Jeżeli rozpoczynacie studia na innej uczelni – poinformujcie nas o tym, w przeciwnym razie będą naliczane opłaty czesnego!

Kandydaci na studia, którzy oprócz Gdańskiej Szkoły Wyższej złożyli dokumenty rekrutacyjne również w innych uczelniach, i w konsekwencji zdecydowali się rozpocząć studia na innej uczelni zamiast w GSW, zobowiązani są do poinformowania o tym Biura Rekrutacji GSW (rekrutacja@gsw.gda.pl) – przed rozpoczęciem studiów! Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie egzekwowaniem opłat czesnego zadeklarowanych w podpisanej Ankiecie osobowej kandydata na studia.

 

Jeżeli nie podejmujecie studiów w GSW, a złożyliście już komplet dokumentów rekrutacyjnych, poinformujcie nas o tym mailowo. Jeżeli rok akademicki już się rozpoczął (od października), złóżcie wówczas wniosek o skreślenie z listy studentów.

Tylko to spowoduje wstrzymanie naliczania opłat za studia (ponieważ uczelnia nie kontroluje, czy uczęszczacie na zajęcia, czy nie)