Egzamin z przedmiotu "Prawo karne materialne" u dr Jana Kudrelka - grupa K2s, odbędzie się w dniu 28.06.2024 r., godz. 10:00 na platformie Teams.

Egzamin będzie w formie testu jednokrotnego wyboru, 20 pytań.

Kategoria powiadomień: Gdańsk, Dziekanat