Egzamin z przedmiotu „Prawo cywilne z umowami w administracji” u mgr Adama Kordeckiego odbędzie się dnia 29.06.2024 r. o godzinie 9:00 poprzez platformę Teams.

Forma egzaminu: zadania testowe, które należy przesłać do końca dnia 30.06.2024 r. na adres mailowy wykładowcy: neferites@wp.pl

 

Kategoria powiadomień: Dziekanat