Terminy egzaminów poprawkowych (II termin poprawkowy - ostatni) - dr B. Krzyczkowski

w siedzibie GSW:

22.09.2023r. godz. 12:00 - Kkr4s - sala B110

23.09.2023r. godz. 8:00 - K2, Kkr4, Kps4, Pb4, Ap4 - sala B110

poprzez Teams:

23.09.2023r. godz. 13:00 - Postępowanie administracyjne - Ap3-e, Ap4-e, Aza4-e, Ap4-T, Aza4-T, Zap4-O

23.09.2023r. godz. 13:20 - Administracyjne postępowanie egzekucyjne - A2-e, A2-T, K2-e, Kkr4-e, Kps4-e

Wszystkich przystępujących do egzaminu w danej grupie obowiązuje ta sama godzina!

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Słupsk, Tczew