Listy decyzji stypendialnych świadczeń przyznanych w semestrze letnim 2020/2021 dostępne są dla osób zalogowanych pod następującym linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/decyzje-stypendialne-20202021-sem-letni.

Komisja stypendialna informuje, że decyzje stypendialne będą wysyłane na adresy e-mail. Przelewy stypendium za marzec i kwiecień 2021 będą wykonywane w pierwszej połowie maja 2021.

Więcej informacji: https://gsw.gda.pl/pl/content/swiadczenia-stypendialne-ubezpieczenia#stypendia.

Kategoria powiadomień: Kwestura, opłaty, stypendia