0 review(s) | Add your review
Maciej Pawłowski, Całkowanie numeryczne, Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7. Stron 186, format 17x24 cm. Wydanie drugie online w pliku PDF, publiczny dostęp nieodpłatny
0,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 123
   

Książka wydana elektronicznie (PDF) i dostępna nieodpłatnie

Tytuł Całkowanie numeryczne
Autor Maciej Pawłowski
Rok wydania 2022
Wydanie Drugie online (PDF), w dostępie publicznym
Strony 186
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-66270-23-7
Cena (zł) Nieodpłatnie
Nota prawna

ZABRONIONE / FORBIDDEN
samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów oraz sprzedaż kopii w wersjach: elektronicznej i wydruku

DOPUSZCZONE / ALLOWED
pobieranie i wydruk
 

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, 2020-2022

Dostęp cyfrowy

Wydanie online (PDF) dostępne na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

  Wydanie online (PDF)   Repozytorium

Spis treści

Całkowanie numeryczne … 7

 • § 1. Wstęp … 8
 • § 2. Metoda Lagrange'a … 9
 • § 3. Rozwijanie w szereg … 15
 • § 4. Wzory najwyższej dokładności … 24
 • § 5. Całkowanie funkcji regularnych … 28
 • § 6. Wzory Newtona-Cotesa … 32
 • § 7. Wzór trapezów … 37
 • § 8. Wzór Simpsona … 40
 • § 9. Zwiększenie dokładności obliczeń … 43
 • § 10. Metoda Romberga … 47
 • § 11. Wzory 5–8 … 51
 • § 12. Uogólniony wzór paraboliczny … 55
 • § 13. Obliczanie krzywych całkowych … 57
 • § 14. Wzory Czebyszewa … 60
 • § 15. Metoda prostokątów … 68
 • § 16. Wzory Gaussa … 72
 • § 17. Całkowanie w bazie Czebyszewa … 79
 • § 18. Metoda interpolacji Czebyszewa … 86
 • § 19. Całkowanie funkcji osobliwych metodą Gaussa … 91
  • a) Wzory Czebyszewa I … 91
  • b) Wzory Czebyszewa II … 97
  • c) Wzory z wagą [x/(1 – x)]1/2 … 102
  • d) Wzory z wagą (1 – x)1/2 … 106
  • e) Wzory z wagą (1 – x)–1/2 … 110
 • § 20. Całkowanie w przedziale nieskończonym … 114
  • a) Wzory Laguerre'a … 114
  • b) Wzory Hermite'a … 117

Specjalne metody całkowania … 123

 • § 21. Całkowanie tłumionych funkcji okresowych … 124
 • § 22. Planimetr … 130
 • § 23. Krzywe giętkowe … 130
  • a) Interpolacja trójpunktowa … 133
  • b) Analiza ugięcia giętki … 140
  • c) Interpolacja wielopunktowa … 144
 • § 24. Obliczanie całek z ominięciem funkcji pierwotnej … 147
  • a) Sprowadzanie do całki zależnej od parametru … 148
  • b) Podnoszenie całki do kwadratu … 149
  • c) Sprowadzanie do równania … 150
  • d) Całki Froullaniego … 150
 • § 25. Całkowanie jednomianu tłumionego … 155

Dodatek matematyczny … 167

 • § 26. Własności wielomianów Legendre'a … 168
 • § 27. Własności wielomianów Laguerre'a … 173
 • § 28. Własności wielomianów Hermite'a … 177
 • § 29. Tożsamości przydatne w zastosowaniach … 182
  • a) Definicje … 182
  • b) Tożsamości trygonometryczne przydatne w całkowaniu … 182
  • c) Użyteczne rozwinięcia … 182
  • d) Momenty funkcji sinus i kosinus … 183

Literatura … 185

Fotografia: Pawłowski Maciej
Nota biograficzna

Maciej Pawłowski
Doktor habilitowany. Absolwent wydziału okrętowego Politechniki Gdańskiej (1970). W latach 1970-2010 zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, jako nauczyciel akademicki. Wykładał hydromechanikę ogólną i okrętową, statykę okrętu, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, matematykę stosowaną. Wypromował 11 doktorów. W pracy badawczej koncentrował się na bezpieczeństwie statku po kolizji, gdzie zyskał międzynarodowe uznanie. Odbył staże zagraniczne (w sumie 7 lat) na uniwersytetach w Newcastle upon Tyne, Glasgow, Strathclyde i Lyngby, związane z tą tematyką. W latach 1983-1998 aktywnie uczestniczył w obradach Podkomitetu IMO ds. SLF (stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich). Współtwórca przepisów niezatapialności w konwencji SOLAS. W 1995 roku, podczas pobytu w Glasgow, odkrył mechanizm przewracania się na fali statków ro-ro po utracie integralności burty, co dało podstawy metodzie statycznej równoważności SEM (static equivalent method), umożliwiającej przewidywanie przewracania się promu na fali z dokładnością nie gorszą, niż badania modelowe czy symulacje numeryczne. Współpracował z Centrum Techniki Okrętowej oraz Polskim Rejestrem Statków. Publikował w wielu renomowanych czasopismach, jak Transactions SNAME, Journal of Ship Research, Marine Technology and SNAME News, The Naval Architects, i innych. Autor książki Subdivision and damage stability of ships (2004) nt. niezatapialności okrętu w ujęciu probabilistycznym, pierwszej na świecie, współtwórca tej dziedziny wiedzy. Od 2012 roku profesor na Wydziale Nauk Inżynierskich Gdańskiej Szkoły Wyższej

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Podstawy mechaniki, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-83-2, https://tiny.pl/r4jhn
 2. Analiza stanu naprężeń. Skrypt dla studentów, wyd. online (PDF), Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-51-1, https://tiny.pl/r4jq7
 3. Podstawy mechaniki. Uzupełnienia, wyd. online (PDF), Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-00-8, https://tiny.pl/t44dt
 4. Wytrzymałość zmęczeniowa. Skrypt, wyd. online (PDF), Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-19-0, https://tiny.pl/whjsv
 5. Całkowanie numeryczne, wyd. online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-23-7, https://bit.ly/wydawnictwo_123
 6. Pływalność i stateczność okrętu. Kurs podstawowy, wyd. online (PDF), Gdańsk 2023, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-31-2, https://bit.ly/wydawnictwo_131

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania elektronicznego"