• JM Rektor odszedł od nas 10 grudnia 2013

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 grudnia 2013 r.
  zmarł
  Jego Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr hab. Bogdan Zalewski
  .

  Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom oraz wszystkim pogrążonym w bólu składamy wyrazy głębokiego współczucia
  pogrążone w żalu Władze Uczelni, Senat GSW, współpracownicy oraz cała społeczność akademicka.