• Kurs wyrównawczy z matematyki

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nieodpłatnym kursie wyrównawczym z matematyki.

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich kandydatów na studia inżynierskie (kierunki: • za­rzą­dzanie i inżynieria produkcji, • gospodarka przestrzenna, • architektura krajobrazu), zapisanych na studia w Gdańsku, Tczewie, Kartuzach i Nowym Dw. Gd. oraz na Wydziale Zamiejscowym w Słups­ku, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych i wpłacili pierwszą ratę czesnego.