Uwaga Studenci! Konieczność korzystania z uczelnianych adresów mailowych, https://gsw.gda.pl/pl/content/koniecznosc-korzystania-z-uczelnianych-adr...

Adres

Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2

Siedziba filii mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2

Pozostałe dane ewidencyjne

NIP 583-27-91-523. Numer 244 w Ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Budynek GSW Filia w Braniewie