Prosimy kandydatów na studia, którzy wyrazili chęć posiadania legitymacji, o dostarczenie dowodu opłaty za wydanie legitymacji (22 zł) w dniu jej odbioru (jeśli wczesniej nie dostarczyli).

Przypominamy o dostarczaniu fotografii do legitymacji studenckich; poniższa informacja dotyczy kandydatów na studia.

Informacja dla kandydatów na studia ws. nadsyłania fotografii do legitymacji studenckich

Kandydaci na studia

Kandydaci na studia, którzy zgłosili chęć otrzymania legitymacji studenckiej (i dokonali opłaty 22 zł), proszeni są o nadsyłanie swoich fotografii mailem na adres: legitymacje@gsw.gda.pl.

Fotografie do legitymacji studenckiej (elektronicznej) powinny spełniać następujące wymagania:

  1. fotografia aktualna,
  2. zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, kolorowa,
  3. o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi),
  4. zalecany typ pliku: PNG (zmiany plików graficznych można dokonać w windowsowym programie Paint: wczytać plik np. JPG, zapisać jako PNG).

Fotografie niespełniające wymagań pkt 1-3 nie będą przyjmowane, tzn. legitymacja nie zostanie sporządzona do czasu dostarczenia właściwej fotografii.


Studenci

Studenci będą dostarczali fotografie poprzez system obsługi elektronicznej GSW – zostanie on uruchomiony na początku roku akademickiego 2019/2020. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane komunikatem.

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Rekrutacja
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Rekrutacja, Gdańsk, Słupsk, Tczew