Oferta studiów I i II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa przedstawia ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w siedzibie GSW w Gdańsku oraz w filiach w Tczewie i Braniewie

 • kierunek: Administracja
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 6 semestrów
 • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia Braniewo Tczew
 • kierunek: Administracja
 • studia drugiego stopnia (magisterskie)
 • czas trwania: 4 semestry
 • forma: niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 •  NOWOŚĆ! 
 • kierunek: Prawo w biznesie
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 6 semestrów
 • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
 • uruchomiona nowa specjalność: Language in Business and Law
  przedmioty specjalnościowe prowadzone w języku angielskim
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • kierunek: Kryminologia
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 6 semestrów
 • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  Opis kierunku. Czesne   Zasady rekrutacji   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • kierunek: Pedagogika
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 6 semestrów
 • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
 • czas trwania: 7 semestrów
 • forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia Tczew
 • kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • studia drugiego stopnia (magisterskie)
 • czas trwania: 3 lub 4 semestry
 • forma: niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)
  O kierunku   Zasady rekrutacji   Opłaty czesnego   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • Studia w organizacji
 • kierunek: Zarządzanie
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 3 lata
 • forma: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz online
  Opis kierunku. Czesne   Zasady rekrutacji   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • Studia w organizacji
 • kierunek: Zarządzanie
 • studia drugiego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 2 lata
 • forma: niestacjonarne (zaoczne) oraz online
  Opis kierunku. Czesne   Zasady rekrutacji   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • Studia w organizacji
 • kierunek: Logistyka
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 3 lata
 • forma: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz online
  Opis kierunku. Czesne   Zasady rekrutacji   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • Studia w organizacji
 • kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie)
 • czas trwania: 3 lata
 • forma: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz online
  Opis kierunku. Czesne   Zasady rekrutacji   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
 • Studia w organizacji
 • kierunek: Kryminologia i kryminalistyka
 • studia drugiego stopnia (magisterskie)
 • czas trwania: 2 lata
 • forma: niestacjonarne (zaoczne) oraz online
  Opis kierunku. Czesne   Zasady rekrutacji   Zniżki w opłatach   Stypendia

Zapisz się na studia. Skontaktuj się z dogodnym dla Ciebie naszym Biurem Rekrutacji:

Gdańsk, e-studia
  Study in English

Jak zapisać się na studia?

Warunki przyjęcia na studia PIERWSZEGO stopnia Warunki przyjęcia na studia DRUGIEGO stopnia

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

Oferta studiów podyplomowych Oferta kursów, szkoleń

Kontakt do Biura Rekrutacji w Gdańsku oraz w filiach

Gdańsk, e-studia Braniewo Tczew   International Admission Office