Zapisy na zajęcia zdalne w Teams na semestr letni 2023/24

Opublikowano informacje dot. zapisów na zajęcia zdalne w aplikacji Teams w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024
(menu: "Student zalogowany / Zapisy na zajęcia zdalne" i tam wybrać właściwe: Stacjonarne, Niestacjonarne, Podyplomowe)

Pages