Department of Social Sciences in Gdansk

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Bachelor's degree

The studies last 3 years (6 semesters)

Language of study: Polish

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia, klikając w poniższy przycisk (wkrótce)
Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

  Zapisz się (wkrótce) Kontakt do Biura Rekrutacji

Umiejętności

Zdobędziesz rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny prawa oraz: zarządzania, ekonomii i finansów. Nauczysz się umiejętnie analizować i oceniać wzajemne relacje między zagadnieniami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, wpływającymi na sytuację organizacji czy konkretnej instytucji (np. tej, w której będziesz pracował/pracowała). Dzięki temu będziesz miał/miała potencjał intelektualny i kompetencje, aby wypełniać zadania eksperckie w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym – zadania, które są istotnym elementem współczesnej, konkurencyjnej rzeczywistości rynkowej. Biegłość w prawie publicznym i administracyjnym, w podatkach, ochronie konsumentów i prawie konkurencji wyposaży Ciebie w kompleksowy zestaw umiejętności prawnych niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, zgodności z prawem i podejmowania strategicznych decyzji w różnych środowiskach zawodowych

Możliwości zatrudnienia

 • Przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym)
 • Firmy consultingowe
 • Instytucje finansowe (działające na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym)
 • Kancelarie radcowskie
 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach
 • Organizacje publiczne i pozarządowe w kraju i za granicą (w tym fundacje i organizacje pożytku publicznego)
 • Samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza

Specjalności

Nie znasz za dobrze angielskiego, a chcesz się go nauczyć?
Dzięki tej specjalności nauczysz się języka angielskiego, szczególnie w zakresie słownictwa wykorzystywanego w prawie i w biznesie!

Language in Business and Law

Studiując tę specjalność, oprócz nabycia wiedzy na temat prawa i zarządzania, nauczysz się języka angielskiego nie tylko na lektoratach, ale też na przedmiotach, takich jak: Intercultural communication in Business and Law lub Legal English: Civil, Administrative and Labour Law. Biegłość komunikowania się w specjalistycznym języku prawniczym i biznesowym zwiększa zdolność do skutecznego komunikowania się w kontekście zawodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Różnorodne kursy języka angielskiego na tej specjalności przygotowują absolwentów do wymagań globalnego rynku, wyposażając ich w umiejętności językowe i analityczne niezbędne do poruszania się w transakcjach międzynarodowych, międzynarodowych postępowaniach prawnych i środowiskach biznesowych. Integrując język angielski biznesowy i prawniczy z programem nauczania, specjalność zapewnia, że będziesz dobrze przygotowany/przygotowana do osiągania doskonałych wyników w różnorodnych środowiskach prawniczych i biznesowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przez cały okres studiów będziesz miał/miała dostęp do językowej platformy e-learnigowej, którą będziesz mógł/mogła wykorzystywać do powtórek z języka angielskiego lub uczenia się innych języków obcych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
(dzięki którym nauczysz się języka angielskiego)

 • English in Business and Law: Integrated Skills
 • Effective Business Communication: Speaking
 • Effective Communication for Lawyers: Speaking
 • Business Writing and Style
 • Legal Writing and Style
 • English for Meetings: Presentation and Negotiation Skills
 • Rhetoric and Debate
 • Intercultural communication in Business and Law
 • Business Ethics and Corporate Social Responsibility
 • English in Finance and Marketing
 • Legal English: Civil, Administrative, and Labour Law
 • English for Criminology

Pod koniec studiów będziesz mógł/mogła przystąpić do darmowego egzaminu TOEIC

Kadry i płace

Wybierając tę specjalność otrzymasz specjalistyczne wykształcenie obejmujące merytoryczną i praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (jak: urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, dofinansowanie studiów podyplomowych, itp.), administrowania funduszem świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej, rozliczeń z ZUS i pokrewnych. Poznasz przepisy prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, które pozwolą na efektywne realizowanie zadań zawodowych

Nauczysz się m.in.:

 • zarządzać kadrami na różnym poziomie
 • kontrolować i zarządzać dokumentacją pracowniczą
 • wykorzystywać nowoczesne technologie do zarządzania kadrami i finansami
 • skutecznie rekrutować wartościowych pracowników
 • organizować i realizować zadania indywidualnie i w zespole
 • pracować pod presją czasu
 • komunikować się z całym szeregiem odbiorców, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych (ICT).

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rodzaje i zasady tworzenia regulaminów
 • Współczesne formy zatrudnienia
 • Administrowanie dokumentacją pracowniczą
 • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
 • Zasady naliczania wynagrodzeń i sprawozdawczość ZUS
 • Informatyczne systemy płacowo-kadrowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.600 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
540 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Pozostałe materiały do pobrania