Department of Social Sciences in Gdansk

Level of study: First cycle

Full-time studies, Part-time studies, Online studies

Leads to: Bachelor's degree

The studies last 3 years (6 semesters)

Language of study: Polish

Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia, klikając w poniższy przycisk (wkrótce)
Masz pytania? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

  Zapisz się (wkrótce) Kontakt do Biura Rekrutacji

Studia II stopnia na kierunku "Kryminologia i kryminalistyka": https://gsw.gda.pl/pl/kryminologia-kryminalistyka-drugiego-stopnia

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Kryminalistyka

NAUCZYSZ SIĘ:

 • stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości
 • w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne
 • w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • służbie więziennej
 • służbie kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych
 • biurach detektywistycznych
 • kancelariach prawnych
 • kancelariach radcowskich
 • straży granicznej
 • zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego
 • pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • strukturach ABW, CBA, BOR

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Prawo policyjne
 • Taktyka i technika kryminalistyczna
 • Prewencja kryminalna
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Techniki mediacyjne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
Patologie społeczne

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje
 • we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych
 • samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i przeciwdziałania im oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • służbie więziennej
 • służbie kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacyjnych
 • centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Pomoc społeczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Przemoc w rodzinie
 • Pedagogika rodziny
 • Techniki mediacyjne

Umiejętności

Posiądziesz rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Tobie zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują Cię do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości

Możesz pracować w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej i kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacji
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Filozofia
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Ochrona wartości intelektualnej
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Wstęp do kryminologii
 • Ekonomia
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Patologie społeczne
 • Prawo karne materialne
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Postępowanie karne
 • Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości
 • Psychopatologia
 • Etyka
 • Statystyka z demografią
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Kryminologia porównawcza
 • Wiktymologia
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
 • Metody badań kryminologicznych
 • Polityka kryminalna
 • Nowe tendencje kryminologiczne

Jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami II stopnia na kierunku "Kryminologia i kryminalistyka"?

Czytaj więcej

Opłaty za studia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Za jeden semestr
2.700 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
560 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Pozostałe materiały do pobrania