Zaliczenie z przedmiotu "Fizyka" (grupa Ip2) u prof. Adama Ceniana odbędzie się dnia 23.06.2024 r. o godz. 13:00 w sali B115 w siedzibie GSW.

Kategoria powiadomień: Dziekanat