Zachęcamy studentów z orzeczoną niepełnosprawnością do zainteresowania się pilotażowym programem "Aktywny samorząd" (edycja 2024).

Jednym z dofinansowań tego programu jest dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów związanych z czesnym lub/i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Program 'Aktywny samorząd' 2024 gsw.gda.pl/niepelnosprawni