W BIP-ie GSW zamieszczono nowy "Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa" (z dnia 3 stycznia 2023 r.) wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zmieniła się jedynie kwota dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta (1294,40 zł netto) uprawniająca do przyznania świadczenia socjalnego.

Zachęcamy do składania wniosków. Wnioski do pobrania pod poniższym przyciskiem

  Link do informacji o świadczeniach stypendialnych w BIP GSW
Kategoria powiadomień: Kwestura, opłaty, stypendia